Miljö

Vi gör allt vi kan för att våra kunder skall känna sig trygga med våra produkter och samarbete. Vi på MerxTeam arbetar aktivt med kvalitet, miljö och för att skapa ett positivt arbetsklimat.

Kvalitetspolicy

MerxTeam AB:s kvalitetspolicy är byggd på följande fundament:

 • Att sträva efter att alltid leva upp till kundens krav och förväntningar.
 • Ett ledord är att göra rätt direkt.
 • Ett aktivt ledarskap och engagerade medarbetare.
 • Skapa god lönsamhet för kunden och för MerxTeam AB.
 • Ständigt utveckla och förbättra service och sortiment.
 • Att aktivt arbeta för ständiga kvalitetsförbättringar, inom ramen för kvalitetsledningssystemet, upprätta successivt skärpta kvalitetskrav.

Kvalitetscertifierade
MerxTeam AB har sedan 2011 kvalitetscertifierats enligt ISO 9001.

Länk till 2020 års certifikat i PDF-format

Miljöpolicy

MerxTeam AB skall i sin verksamhet arbeta för att skydda och bidra till en god omsorg om den yttre och inre miljön genom att:

 • Öka kunskap och medvetande om miljöfrågor hos våra medarbetare och leverantörer.
 • Kontinuerligt arbeta med att förbättra vårt resursutnyttjande och förebygga föroreningar.
 • Optimera transporter av våra produkter i syfte att reducera farliga utsläpp och användning av fossila bränslen.
 • Att aktivt arbeta för ständiga miljöförbättringar, inom ramen för miljöledningssystemet, upprätta och följa upp successivt skärpta miljömål.
 • Följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av
 • Använda grön el

Miljöcertifierade
MerxTeam AB är sedan 2011 certifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001.

Länk till 2020 års certifikat i PDF-format

MerxTeam AB är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

Länk till certifikat i PDF-format

Arbetsmiljöpolicy

Inom MerxTeam tror vi att en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö lägger grunden för en utvecklande och trivsam arbetsplats med trygga och engagerade medarbetare. Därför anser vi det viktigt att löpande utvärdera arbetsmiljön inom MerxTeam, följa upp åtgärder och målsättningar i arbetsmiljöarbetet och verka för ständiga förbättringar av arbetsmiljön.

Vår organisation består av människor och vår arbetsmiljö skall präglas av en god atmosfär, delaktighet och kreativitet och vi skall tillsammans verka för en stimulerande arbetsmiljö. Våra värderingar, omtanke, respekt och öppenhet skall prägla och utgöra grunder i vårt personalarbete.

MerxTeam’s mål med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att:

 • Förebygga arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall
 • Verka för en god fysisk och psykologisk arbetsmiljö