Reklamacja

Kontrola dostawy

 • Upewnij się, że liczba produktów w zamówieniu jest zgodna z listem przewozowym.Szkody transportowe

 • Po otrzymaniu towaru uszkodzenia lub wady muszą być odnotowane na liście przewozowym.Procedury reklamacji urządzenia

 • Skontaktuj się z naszym serwisantem urządzeń na telefon 22 811-39-08.
 • Wyślemy formularz reklamacji z prośbą o wypełnienie i odesłanie na adres Merx Team
 • Wyślemy urządzenie zastępcze dla użytkownika po otrzymaniu formularza reklamacyjnego.
 • Wyślemy list przewozowy dla użytkownika razem z urządzeniem, klient wysyła wadliwe urządzenie w kartonie do naprawy, na ten okres dostaje urządzenie zastępcze, adres na liście przewozowym.
 • Po naprawie wysyłamy urządzenie do klienta z powrotem wraz z etykietą wysyłki do zwrotu pożyczonego urządzenia.
 • Jeśli usterka jest spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem, skontaktujemy się z Tobą przed naprawą.
 • Jeśli uszkodzenie urządzenia okaże się z winy użytkownika, użytkownik pokryje koszty transportu i naprawy urządzenia.Reklamacja na towary

 • Uszkodzenia wykryte przy rozpakowywaniu muszą być zgłaszane do MerxTeam nie później niż 7 dni od daty otrzymania towaru, aby uwzględnić reklamację.
 • Inne reklamacje, skargi i nieprawidłowości należy zgłaszać MerxTeam do rozpatrzenia i weryfikacji.
 • Nie można zwrocić towaru bez zgody MerxTeam.
 • Zwrotowi musi towarzyszyć wypełnione sprawozdanie z kontaktu z MerxTeam.


Skargi na nadruki

 • Zniszczenia odkryte podczas rozpakowywania muszą zostać zgłoszone MerxTeam nie później niż 7 dni od daty otrzymania w celu wykonania działań reklamacyjnych.
 • Inne reklamacje należy zgłaszać MerxTeam do rozpatrzenia i weryfikacji do sprawdzenia nieprawidłowości.
 • Nie można zwrócić towaru bez zgody MerxTeam.
 • Zwrotowi musi towarzyszyć wypełnione sprawozdanie z kontaktu z MerxTeam.
 • Skontaktuj się z naszym serwisantem do spraw urządzeń na telefon 22 811-39-08.
 • Wyślemy formularz wniosku naprawy do Państwa,z prośbą o odesłanie na e-mail
 • Wyślemy urzadzenie zastępcze do użytkownika po otrzymaniu formularza reklamacyjnego.
 • Wyślemy list przewozowy dla użytkownika razem z urządzeniem, klient wysyła wadliwe urządzenie w kartonie do naprawy, na ten okres dostaje urządzenie zastępcze, adres na liście przewozowym.
 • Po naprawie wysyłamy urządzenie do klienta z powrotem wraz z etykietą wysyłki do zwrotu pożyczonego urządzenia.
 • Jeśli usterka jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, przed naprawą skontaktujemy się z Państwem.
 • Jeśli uszkodzenie urządzenia okaże się z winy użytkownika, użytkownik pokryje koszty transportu i naprawy urządzenia.