Miljø

Vi gjør det vi kan for at kundene våre skal føle seg trygge med både produktene våre og samarbeidet vårt. Vi i MerxTeam jobber aktivt med kvalitet, miljø og med å skape et positivt arbeidsmiljø.

Kvalitetspolicy

MerxTeam AS kvalitetspolicy er bygget på følgende grunnlag:

 • Alltid strebe etter å leve opp til kundens krav og forventninger.
 • Hovedprinsippet er å gjøre riktig med en gang.
 • Aktiv ledelse og engasjerte medarbeidere.
 • Sørge for god lønnsomhet for kunden og for Merx Team AS.
 • Kontinuerlig utvikle og forbedre service og sortiment.
 • Arbeide aktivt for kontinuerlige kvalitetsforbedringer, innenfor rammene for kvalitetsstyringssystemet, etablere stadig strengere kvalitetskrav.

Kvalitetssertifisert
MerxTeam AS ble kvalitetssertifisert 2011 i henhold til ISO 9001.

Link til sertifikatet i PDF-format

Miljøpolicy

MerxTeam AS skal i sin virksomhet arbeide for å beskytte og bidra til god omsorg av det ytre og indre miljøet ved å:

 • Øke kunnskapen og bevisstheten om miljøspørsmål blant våre ansatte og leverandører.
 • Arbeide kontinuerlig med å forbedre vår resursutnyttelse og forhindre forurensning.
 • Optimalisere transport av produktene våre for å redusere skadelige utslipp og bruk av fossilt brensel.
 • Arbeide aktivt for kontinuerlige miljøforbedringer, innenfor rammene for miljøstyringssystemet, etablere og følge opp gradvis strengere miljømål.
 • Følge med gjeldende miljølovgivning samt forskrifter og andre krav som angår organisasjonen.
 • Bruke grønn elektrisitet.

Miljøsertifisert
MerxTeam AS ble miljøsertifisert i 2011 i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO 14001.

Link til sertifikatet i PDF-format

MerxTeam AB er tilknyttet FTI, næringslivets innsamlingssystem for resirkulering av emballasje.

Link til sertifikatet i PDF-format

Arbeidsmiljøpolicy

I MerxTeam tror vi at et godt fysisk, psykisk og sosialt arbeidmiljø legger grunnlaget for en stimulerende og hyggelig arbeidsplass med trygge og engasjerte medarbeidere. Derfor tror vi det er viktig med en kontinuerlig evaluering av arbeidsmiljøet i MerxTeam, følge opp tiltak og mål i arbeidsmiljø samt jobbe for kontinuerlige forbedringer av arbeidsmiljøet.

Organisasjonen vår består av mennesker, og arbeidsmiljøet skal preges av en god atmosfære, delaktighet og kreativitet, og vi må jobbe sammen for å oppnå et stimulerende arbeidsmiljø. Våre verdier, medfølelse, respekt og åpenhet skal prege og være grunnlaget i personalarbeidet.

MerxTeams mål med det systematiske arbeidsmiljøarbeidet er å:

 • Forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer og ulykker

Arbeide for et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø.