Allmenne vilkår

 • Vi jobber kun med forhandlere.
 • Eventuelle priser som oppgis er alltid eksklusive moms og frakt.
 • Vi reserverer oss for eventuelle feil på websiden og i kataloger.
 • Vi forbeholder oss retten til å endre priser og/eller vilkår i løpet av gyldighetstiden på websiden og i katalogen.
 • Standard leveransevilkår i Norge: Fritt terminal Oslo.
 • Transportskader av gods må meldes fra til sjåføren ved leveranse for at skaden skal godkjennes av MerxTeam
 • Kontroller også at antall kolli stemmer med følgeseddelen før du signerer den.
 • Dersom antall kolli ikke stemmer må dette meldes fra til sjåføren.
 • Ved avvikelser skal dette meddeles innen 7 dager fra mottagelsen for at protesten skal være gyldig.
 • For å redusere mindre transporter debiteres ordre under 250 kroner med en miljøavgift på 50 kroner.
 • Vi reserverer oss for eventuelle utsolgte produkter.

Returer

 • Før ev. retur av gods skal MerxTeam kontaktes.
 • For at returen skal kunne krediteres skal en utfylt returseddel følge med godset.
 • Åpnet forpakning kan ikke returneres.
 • Ved retur skal produktene ligge i originalforpakning slik at de kan selges på nytt.

 • Ved feil bestilling krediteres kun 80 % av summen og kunden får selv ordne returfrakt og stå for kostnadene, gjelder senest 1 måned fra fakturadato.
 • Returretten gjelder ikke møbelsortimentet.

Trykkvilkår

 • Alle gule, røde eller oransje farger som skal trykkes på mørkt underlag må dobbeltrykkes eller trykkes med hvitt bunntrykk først for å kunne oppnå et bra resultat. Dersom kunden kun bestiller enfargetrykk på mørkt underlag, gjelder ikke reklamasjon på jobben.
 • Vi ønsker å få originalen i vektorisert illustrator eps-format og ordrene tilsendt i en og samme mail.
 • Ved ekspressordre (leveranse innen 10 arbeidsdager) debiteres ekspressavgift på 1000 kr.
 • Lasergravering krever vektorisert eps-fil.
 • Oppgi alltid PMS-farge, størrelse, plassering, artikkelnummer og antall når du bestiller.
 • Vi kan ikke garantere eksakt PMS-farge ved trykk.

Åpnet/brutt forpakning

For å forenkle håndteringen av gods på vårt lager, unngå skader og for å kunne sende ut gods raskere, kommer MerxTeam til å premiere bestillinger av hele kartonger. Ved bestilling av åpnet/brutt forpakning kommer en ekstra avgift på 10 % debiteres for denne forpakning.

Forpakninger som inneholder glass åpnes aldri.

Transportskade

Transportskade skal meldes fra direkte til speditøren (helst til sjåføren direkte) og til MerxTeam omgående.

Restordre

MerxTeam håndterer ikke restordre. For varer som ikke finnes på lager gjøres en ny bestilling.

Elreturavgift

Vi tar ut s.k. Elreturavgift på el- och batteridrivna varor enligt lag.

Kemikalieskatt

Varför en kemikalieskatt?

Tanken med skatten är att man vill komma åt flamskyddsmedlen som används i vitvaror och elektronik. Flamskyddsmedel finns för att skydda mot brand, men senare forskning har visat att vissa ämnen kan ansamlas i kroppen och vara cancerframkallande eller hormonstörande. Det finns flera hundra olika sorters flamskyddsmedel och de allra farligaste är redan förbjudna. Den nya lagen är ett försök till att ytterligare minska spridningen av flamskyddsmedel.

Vilka produkter berörs?

Flamskyddsmedel används i flera olika produkter som finns i vår vardag, t.ex. vitvaror och hemelektronik. Därmed är det också dessa produkter som kommer att beskattas.

Hur beräknas skatten?

Skatten beräknas efter varans vikt. För vitvaror betalar man 8 kr i skatt per kilogram av varans nettovikt. För elektronikvaror är skattesatsen 120 kr per kilogram. Det spelar alltså ingen roll hur mycket av det farliga ämnet som finns i produkten – skatten beräknas enbart på varans vikt. Räkneexempel En mikrovågsugn väger 12 kilo. Skatten för varan blir då 12 kg x 8 kr = 96 kr

Elreturavgift

Vi tar ut s.k. Elreturavgift på el- och batteridrivna varor enligt lag.